MySpine u zdravstvenim ustanovama

MySpine je aplikacija koja pacijenta navodi na proaktivan oporavak nakon operacije lumbalne ili cervikalne kralježnice. Uz detaljan i stalan nadzor liječnika.

Kako pomaže doktorima

Pacijenti mogu biti pasivni kada je u pitanju oporavak. Očekuje da će pregled kod liječnika i nekoliko tableta riješiti sve probleme. A oporavak nakon operacije kralježnice je proces koji zahtjeva maksimalnu uključenost pacijenta, baš kao i liječnika. 

MySpine je kreirana na osnovu osobnog iskustva, a u suradnji s fizijatrima, fizioterapeutima, neurolozima i neurokirurzima. Vodeći pacijenta svakodnevno kroz oporavak olakšava posao liječnika i pomaže učiniti oporavak uspješnijim i bržim. 

Stručni medicinski tim i suradnici MySpine aplikacije su:

Podaci o pacijentu, slike ožiljka, dokumenti i anamneza dostupni su liječniku za pregled u obliku interaktivnog izvještaja. Također, moguće je pratiti odrađivanje propisanih medicinskih vježbi, razine i specifičnosti boli, a sve kroz spomenuti interaktivni izvještaj. Interaktivni izvještaj dostupan je samo odabranom liječniku, a na osnovu detaljnih informacija koje sadrži jednostavnije je planirati terapiju i daljnje aktivnosti. 

Zdravstvene ustanove koje već koriste MySpine:

Ako vaša zdravstvena ustanova obavlja operacije lumbalne ili cervikalne kralježnice, MySpine vam može pomoći da sve obavite na do sada, neviđen, personaliziran način. MySpine je prva takva aplikacija na svijetu. 

Približite se pacijentu. Neka njegov oporavak postane manje bolna priča. 

Kontaktirajte nas