Pravila privatnosti

I. Pravila privatnosti

Ova Pravila privatnosti objašnjavaju kako Marker d.o.o. (u daljnjem tekstu: “Marker”),  Varaždin, Vinka Međerala 4a, Hrvatska, obrađuje Vaše osobne podatke. Marker je usmjeren na  zaštitu Vaših osobnih podataka i njihovu obradu u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka.  Pažljivo pročitajte ova pravila kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo Vaše osobne  podatke i kako ih namjeravamo koristiti. 

U okviru osobnih podataka koje prikupljamo, Marker je "voditelj obrade", tj. subjekt koji  određuje u koje svrhe i kako se osobni podaci obrađuju. Možete nas kontaktirati putem e-maila: [email protected] na hrvatskom, engleskom ili njemačkom jeziku. 

Našeg službenika za zaštitu osobnih podataka možete kontaktirati putem e-maila: [email protected]

Marker ne obrađuje više osobnih podataka nego što je potrebno u edukativne svrhe, svrhe znanstvenog istraživanja i statistike ponašanja pacijenata nakon operacije.  

Osobni podaci neće se koristiti u druge svrhe. 

II. Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke? 

Vaše osobne podatke prikupljamo kada kupite aplikaciju, kreirate račun i kada koristite  aplikaciju. 

Prikupljamo Vaše osobne medicinske podatke koje unesete u aplikaciju. 

Ako se aplikacija sruši, prikupljamo podatke koji su prouzročili pad kako bismo mogli  poboljšati aplikaciju. 

III. Koje podatke prikupljamo od Vas? 

Obvezni podaci koje prikupljamo su sljedeći: podaci o korisničkom računu (e-mail, lozinka, IP  adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol) i medicinski podaci (datum operacije, vrsta  operacije).  

Ako se aplikacija sruši, prikupljamo podatke o rušenju aplikacije (specifikacije korisničkog  uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar aplikacije). 

Bez korištenja navedenih kategorija osobnih podataka nije moguće pristupiti niti koristiti  aplikaciju. 

Postoji mogućnost vlastitog unosa podataka u aplikaciju koji nisu nužni za osnovno  funkcioniranje aplikacije, kao što su osobni podaci (visina, težina, fotografija) te medicinski i  zdravstveni podaci (anamneza, evidencija bolova, evidencija kretanja, vrijeme uzimanja  lijekova, dnevne bilješke).

Ako dobrovoljno unesete ove podatke, mi ćemo ih obraditi. 

IV. Svrha obrade osobnih podataka 

Vaši osobni podaci obrađuju se samo kada je to potrebno u edukativne svrhe, svrhe znanstvenog  istraživanja i statistike ponašanja pacijenata nakon operacije. Ako dođe do dijeljenja Vaših  osobnih podataka u znanstvene svrhe ili temeljem legitimnog interesa, obrada zdravstvenih  podataka provest će se u skladu s pravilima Uredbe, a osobito s člankom 9. stavkom 2. točkom  j. Uredbe (obrada u svrhe znanstvenog istraživanja) odnosno člankom 6. stavkom 1. točke f.  Uredbe (potrebe legitimnog interesa voditelja obrade ili treće strane). 

Osobni podaci se uglavnom prikupljaju izravno od Vas kada ispunite potreban obrazac. 

Pružamo Vam mogućnost dijeljenja medicinskih/zdravstvenih podataka s drugima (putem  poveznice ili e-pošte). U tom slučaju podaci su zaštićeni lozinkom koja je poznata samo vama  i osobi s kojom dijelite tu lozinku (npr. liječnik). 

V. Temelj obrade podataka 

Pravna osnova za obradu podataka je obrada u svrhe znanstvenog istraživanja, u skladu s člankom 9. stavkom 2. točkom j. Uredbe, odnosno obrada za potrebe legitimnog interesa  voditelja obrade ili treće strane, u skladu s člankom 6. stavkom 1. točke f. Uredbe. 

Također, možemo obraditi Vaše osobne podatke ako je to potrebno za poštivanje zakonske  obveze kojoj podliježemo. 

U slučaju da je za obradu osobnih podataka potrebna suglasnost, voditelj obrade će zahtijevati  takvu suglasnost. 

VI. Prava korisnika 

Imate sljedeća prava: 

Pravo na pristup: imate pravo od nas dobiti potvrdu o tome obrađuju li se Vaši osobni podaci  te, ako je to slučaj, pristup osobnim podacima. Informacije o pristupu uključuju, ali nisu  ograničene na – svrhe obrade, kategorije osobnih podataka, primatelje ili kategorije primatelja  kojima su osobni podaci bili ili će biti otkriveni. Međutim, pravo pristupa nije bezuvjetno pravo  te prava i interesi drugih pojedinaca mogu ograničiti Vaše pravo pristupa. Imate pravo primiti  kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Za sve daljnje kopije koje zatražite, možemo naplatiti  razumnu naknadu na temelju administrativnih troškova. 

Pravo na ispravak: imate pravo od nas bez nepotrebnog odgađanja dobiti ispravak netočnih  osobnih podataka. S obzirom na svrhu obrade, imate pravo dopuniti nepotpune osobne podatke,  na primjer davanjem dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav”): pod određenim uvjetima imate pravo od nas  zatražiti brisanje Vaših osobnih podataka i mi smo dužni izbrisati takve osobne podatke. 

Pravo na ograničenje obrade: pod određenim uvjetima imate pravo ograničiti obradu Vaših  osobnih podataka. U tom slučaju takvi će podaci biti označeni i mogu se obrađivati samo u  određene svrhe. 

Pravo na prigovor: pod određenim uvjetima imate pravo u bilo kojem trenutku uložiti prigovor  na obradu Vaših osobnih podataka, a kada se osobni podaci obrađuju u svrhe izravnog  marketinga imate pravo zahtijevati od nas da zaustavimo obradu Vaših osobnih podataka. 

Pravo na prenosivost podataka: pod određenim uvjetima imate pravo primiti svoje osobne  podatke koje ste nam dali i to u strukturiranom, uobičajeno korištenom i strojno čitljivom  formatu te imate pravo prenijeti te podatke drugom voditelju obrade bez zapreka. 

Ako želite saznati više ili iskoristiti neko od navedenih prava, slobodno se obratite našem  službeniku za zaštitu osobnih podataka na adresu: [email protected]

Ako smatrate da su Vam povrijeđena prava, imate pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu.  

VII. Pohranjivanje osobnih podataka 

Vaši osobni podaci koji se prikupljaju bit će pohranjeni u sigurnom okruženju. Vaši osobni  podaci zaštićeni su od bilo kakvog neovlaštenog pristupa, otkrivanja, korištenja, izmjene ili  uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca. 

Marker koristi sigurnosne alate HTTPS internetski protokol te Algoritam za enkripciju  korisničkih lozinki kako bi se u slučaju bilo kakvih neželjenih akcija sačuvali tajni podaci  korisnika koje možda upotrebljavaju na drugim siteovima. 

Podaci prikupljeni u svrhe navedene u ovim Pravilima privatnosti pohranjuju se samo onoliko  dugo koliko je to potrebno za navedene svrhe. Vaši osobni podaci neće se čuvati u obliku koji  omogućuje vašu identifikaciju dulje nego što Marker razumno smatra potrebnim za ispunjenje  svrhe u koju su podaci prikupljeni i obrađeni. Marker će pohraniti određene osobne podatke na  vrijeme koje je određeno zakonom ili propisom koji Marker obvezuje na pohranu podataka. 

Marker pohranjuje osobne podatke dok korisnik ili administrator aplikacije ne izbriše račun. 

Osobni podaci mogu se obrađivati do okončanja sudskog, upravnog ili izvansudskog postupka,  uključujući i rok za podnošenje pravnih lijekova. 

VIII. Primatelji osobnih podataka 

Vaše osobne podatke možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju aplikaciju i IT sustav ili pružaju usluge u ime Markera. Primjerice marketing, financije, oglašavanje, obrada plaćanja, dostava i druge usluge. Pružatelji usluga obvezni su, prema relevantnim ugovorima,  koristiti povjerene podatke samo u skladu s našim pravilima i isključivo u strogo deklarirane svrhe. Također su dužni na odgovarajući način zaštititi Vaše osobne podatke i čuvati ih kao profesionalnu tajnu. 

IX. Prijenos osobnih podataka 

Markeru kao voditelju obrade stalo je do zaštite Vaših podataka. Obavještavamo Vas da postoji  mogućnost da se vaši osobni podaci prenose u treće zemlje, odnosno SAD, jer se koriste alati  kao primjerice Google Play i App store kojima je sjedište u SAD-u. 

U MySpine aplikaciju je integriran Facebook SDK, alat iz kojeg je vidljivo kada ste kupili  aplikaciju i kada ste je aktivirali. 

Marker je poduzeo sve tehničke i organizacijske mjere kako bi se utvrdilo prenose li se podaci,  no ne možemo sa sigurnošću utvrditi dolazi li do prijenosa vaših osobnih podataka u treće  zemlje. 

X. Druge web stranice 

Aplikacija MySpine može sadržavati poveznice na druge web stranice. Ova Pravila privatnosti  se primjenjuju samo na aplikaciju MySpine, tako da kada se povezujete na druge web stranice,  trebali biste pročitati njihova pravila privatnosti. 

Ova se pravila ne primjenjuju na usluge i na treće strane koje imaju zasebna pravila privatnosti,  međutim, u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, Marker je dužan obavijestiti svoje  korisnike o podacima koje prikupljaju Google, Apple i Facebook pružanjem svojih usluga  drugim pravnim i fizičkim osobama. 

XI. Koje podatke prikupljaju Google, Apple i Facebook? 

Marker ne može utjecati na obradu osobnih podataka od strane Google-a, Apple-a i Facebook a, kao posljedicu Vaše upotrebe ovih alata. Pažljivo pročitajte ovaj odjeljak Pravila privatnosti da biste razumjeli kako Google, Apple i Facebook obrađuju Vaše osobne podatke. 

Podaci koje prikupljaju Google, Apple i Facebook mogu uključivati jedinstvene identifikatore,  vrstu i postavke preglednika, vrstu i postavke uređaja, operativni sustav, podatke o mobilnoj  mreži (uključujući ime operatera i telefonski broj) te broj verzije aplikacije, podatke o  interakciji aplikacija, preglednika i uređaja, uključujući IP adresu, izvješća o rušenju, aktivnost  sustava te datum, vrijeme i URL zahtjeva za upućivanje. 

Više o tome kako Google, Apple i Facebook prikupljaju podatke možete pronaći na ovim  poveznicama: 

https://policies.google.com/privacy, 

https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/, 

https://hr-hr.facebook.com/privacy/explanation/.

XII. Izmjene 

Marker može promijeniti ova Pravila privatnosti objavljivanjem nove verzije dokumenta na  internet stranici https://myspine.app/pravila-privatnosti/. Kada ažuriramo Pravila privatnosti, stavit ćemo datum na dno ove stranice kako bismo naznačili kada su Pravila privatnosti zadnji put ažurirana. Sve promjene stupit će na snagu kada objavimo ažurirana Pravila privatnosti. Ako se ne slažete s bilo kakvim promjenama, možete ukinuti svoj račun i odlučiti ne slati daljnje  osobne podatke. Kada primjenjivi zakon zahtijeva Vaš pristanak na određenu promjenu Pravila privatnosti na koja ste prethodno pristali, takva promjena neće se primjenjivati na Vas sve dok ne date svoj pristanak.