Uvjeti korištenja

I. Uvodne odredbe

Ovim Općim uvjetima regulirana su pravila korištenja aplikacije MySpine, funkcionalnosti  aplikacije, prava i obveze korisnika i autora aplikacije te zaštita osobnih podataka korisnika. 

Preuzimanjem i korištenjem aplikacije korisnik prihvaća ove Opće uvjete. 

Autor aplikacije MySpine je trgovačko društvo MARKER d.o.o., Vinka Međerala 4a, Varaždin,  Hrvatska. 

MySpine aplikacija namijenjena je osobama koje su nedavno imale operaciju cervikalnog ili  lumbalnog dijela kralježnice ili će se tek operirati. 

MySpine aplikacija nije besplatna. Cijena aplikacije korisniku je dostupna na platformama Google Play i App Store, na kojima je aplikaciju moguće kupiti. 

MySpine na jednom mjestu prikuplja i organizira podatke o oporavku korisnika te omogućuje  korisniku da pristupi sadržajima sa savjetima i informacijama o postoperativnom oporavku,  čestim pitanjima te korisnim proizvodima koji mu mogu olakšati postoperativni oporavak.  

II. Značenje pojmova

Pojedini pojmovi koji se koriste u ovim Općim uvjetima imaju sljedeće značenje: 

Autor aplikacije – trgovačko društvo MARKER d.o.o., Vinka Međerala 4a, Varaždin, Hrvatska.

Korisnik – fizička osoba koja koristi MySpine aplikaciju. 

MySpine – aplikacija za mobilne telefone i tablete koja educira korisnika o procesu oporavka  nakon operacije kralježnice te mu olakšava pristup informacijama o postoperativnom oporavku. Mobilni telefon – mobilni telefon s pristupom internetu na kojem postoji mogućnost instaliranja  dodatnih aplikacija i čiji operacijski sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje  funkcionalnosti MySpine mobilne aplikacije. 

Tablet – uređaj s pristupom internetu na kojem postoji mogućnost instaliranja dodatnih aplikacija i čiji operacijski sustav udovoljava tehničkim preduvjetima za korištenje  funkcionalnosti MySpine mobilne aplikacije. U aplikaciji koja se koristi na ovom uređaju nije  dostupna funkcija mjerenja koraka i statistike kretanja. 

Izvještaj - detaljni interaktivni izvještaj kojim se daju informacije o tijeku oporavka korisnika,  a kojeg korisnik može podijeliti sa svojim liječnikom i/ili terapeutom.

Pin – jednokratni šesteroznamenkasti kod koji se generira za svaki izvještaj i kojeg je potrebno  unositi prilikom podjele poveznice na izvještaj putem servisa za slanje poruka ili kopiranjem i  dijeljenjem poveznice trećima. 

III. Tehnički preduvjeti za korištenje aplikacije

Prije instaliranja aplikacije MySpine, a kako bi instalacija bila uspješno provedena, korisnik mora osigurati:

Nakon instalacije mobilne aplikacije MySpine, a kako bi aplikacija mogla ispravno funkcionirati, korisnik mora:

IV. Tehnička podrška 

Autor aplikacije pruža tehničku podršku korisniku vezano za dodatna pitanja o korištenju  aplikacije, poteškoće ili nemogućnost korištenja MySpine aplikacije. 

Tehnička podrška ostvaruje se kontaktiranjem autora aplikacije putem kontakt obrasca na https://www.myspine-app.com/kontakt/ ili putem live chata. 

Na sve upite korisnika autor aplikacije odgovorit će u najkraćem mogućem roku. 

V. Funkcionalnosti aplikacije

MySpine aplikacija korisniku omogućuje:

VI. Prava i obveze korisnika i autora aplikacije

Ispravan rad aplikacije  

Autor aplikacije omogućuje tehničko funkcioniranje aplikacije, osigurava njezin ispravan rad te pruža tehničku podršku korisniku. 

Za ispravan rad aplikacije korisnik mora aplikaciju redovito ažurirati. 

Za ispravno i potpuno funkcioniranje aplikacije korisnik mora omogućiti korištenje senzora za  praćenje fizičke aktivnosti te isključiti optimizaciju baterije. Ukoliko korisnik ne isključi  optimizaciju baterije, može se dogoditi da se koraci neće brojiti. 

Korisnik uređaja koji podržava operacijski sustav iOS >= 12 ne mora isključiti optimizaciju baterije. 

Odgovornost Korisnika 

Korisnik aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost i sve vježbe izvodi u skladu sa svojim  zdravstvenim mogućnostima i preporukama liječnika i/ili terapeuta. Korisnik se prije izvođenja vježbi dostupnih u aplikaciji dužan konzultirati sa svojim liječnikom i/ili terapeutom. 

Korisnik nema pravo aplikaciju modificirati, umnožavati, distribuirati ili izvoditi bilo kakve  druge radnje na aplikaciji koje nisu povezane s korištenjem aplikacije u svrhu za koju je  izrađena. 

Materijalni nedostaci 

Autor aplikacije odgovara za materijalne nedostatke MySpine aplikacije, sukladno  primjenjivim propisima. 

Korisnik je obvezan obavijestiti autora aplikacije o postojanju vidljivih nedostataka u roku od  dva mjeseca od dana kad je otkrio nedostatak, a najkasnije u roku od dvije godine od kupnje  MySpine aplikacije. 

Autor aplikacije ne odgovara za nedostatke koji se pokažu nakon što proteknu dvije godine od  kupnje MySpine aplikacije. 

Jednostrani raskid ugovora 

Korisnik ima pravo u svako doba obrisati svoj korisnički račun i sve prikupljene podatke. Račun  i sve prikupljene podatke o oporavku Korisnik može obrisati preko stavke ''Moj račun i  postavke'' koja se nalazi u izborniku aplikacije.

Autor aplikacije ima pravo izbrisati korisnički račun korisnika u slučaju kršenja odredbi ovih  Općih uvjeta, kršenja odredbi zakona ili u slučaju prijave zlouporabe korisničkog računa. 

VII. Autorsko pravo

Autoru aplikacije MARKER d.o.o. pripadaju sva vlasnička i autorska prava na MySpine aplikaciji.  

Preuzimanjem aplikacije korisnik ima pravo aplikaciju koristiti u svrhu za koju je namijenjena te nije ovlašten aplikaciju modificirati, umnožavati, distribuirati ili izvoditi bilo kakve druge radnje na aplikaciji koje nisu povezane s korištenjem aplikacije u svrhu za koju je izrađena.  

Korisnik samim korištenjem sadržaja objavljenog u aplikaciji ne stječe autorska niti vlasnička prava na objavljenim sadržajima niti na MySpine aplikaciji. 

Korisnik nema pravo koristiti aplikaciju u komercijalne svrhe. 

VIII. Ograničenje odgovornosti

Aplikacija MySpine ne dijagnosticira stanja ili bolesti, ne jamči oporavak korisniku niti  zamjenjuje od liječnika i/ili terapeuta propisanu fizikalnu terapiju. MySpine aplikacija je  prvenstveno alat koji korisniku omogućuje prikupljanje informacija koje su mu potrebne za lakši oporavak nakon operacije leđa.  

MySpine korisnika educira o postoperativnom oporavku te omogućuje korisniku da sa svojim liječnikom i/ili terapeutom podijeli detaljni interaktivni izvještaj o svom oporavku. 

MARKER d.o.o. nije odgovoran za bilo kakvu izravnu ili neizravnu imovinsku ili neimovinsku štetu ili izmaklu korist koja korisniku nastane korištenjem aplikacije te korisnik aplikaciju koristi na vlastitu odgovornost. 

Korisniku se preporučuje držati se preporuka liječnika i/ili terapeuta te aplikaciju koristiti odgovorno i u skladu sa svojim fizičkim mogućnostima. 

Svi treninzi u aplikaciji izrađeni su u suradnji sa stručnim timom poliklinike Lumbalis te u skladu sa standardnim postoperativnim protokolima koji se koriste u rehabilitaciji. Svaki oporavak je individualan te se korisniku prije izvođenja vježbi preporučuje prethodno savjetovanje sa svojim liječnikom i/ili terapeutom. 

Program vježbanja u MySpine aplikaciji ne temelji se na korisničkim podacima, već korisnik samostalno odabire vježbe dostupne u aplikaciji. 

MARKER d.o.o. ne prati izvođenje vježbi korisnika i ne jamči učinkovitost izvedenih vježbi. Učinak vježbi može biti različit za pojedinog korisnika, ovisi o mnogim čimbenicima te može dovesti do nuspojava i neugodnosti uzrokovanih izvođenjem vježbi dostupnih u aplikaciji.  

Svi materijali sadržani u aplikaciji ne predstavljaju medicinski savjet i služe korisniku isključivo u informativne i edukativne svrhe. Korisnik je odgovoran za održavanje svog zdravlja i provođenje potrebnih pregleda i konzultacija. 

MARKER d.o.o. ne jamči stalnu dostupnost svih funkcionalnosti aplikacije kao i njihov besprijekoran rad. Korisnik prihvaća da mogu postojati okolnosti koje utječu na rad MySpine aplikacije, a koje nisu odgovornost autora aplikacije. 

IX. Zaštita osobnih podataka

Korisnik instalacijom MySpine aplikacije i prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prilikom prvog pokretanja aplikacije postaje korisnikom aplikacije.

Korištenjem MySpine aplikacije prikupljaju se podaci o korisničkom računu (e-mail, lozinka, IP adresa, ime i prezime, datum rođenja, spol) i medicinski podaci (datum operacije, vrsta operacije).

Ako se aplikacija sruši, prikupljaju se podaci o rušenju aplikacije (specifikacije korisničkog uređaja i zadnjih nekoliko sekundi aktivnosti unutar aplikacije).

Bez korištenja navedenih kategorija osobnih podataka nije moguće pristupiti aplikaciji niti koristiti aplikaciju.

Korisnik može samostalno unijeti u aplikaciju podatke koji nisu nužni za osnovno funkcioniranje aplikacije, kao što su osobni podaci (visina, težina, fotografija) te medicinski i zdravstveni podaci (anamneza, evidencija bolova, evidencija kretanja, vrijeme uzimanja lijekova, dnevne bilješke). Ako Korisnik dobrovoljno unese ove podatke, MARKER d.o.o. će iste obraditi.

Voditelj obrade podataka je MARKER d.o.o., Vinka Međerala 4a, Varaždin, Hrvatska. Voditelja obrade Korisnik može kontaktirati putem e-maila: [email protected], a službenika za zaštitu podataka putem e-maila: [email protected].

Više o zaštiti podataka Korisnik može saznati na internetskoj stranici https://www.myspine-app.com/pravila-privatnosti/.

X. Izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova

U slučaju spora autor aplikacije i korisnik će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je stvarno i mjesno nadležan sud u Republici Hrvatskoj uz primjenu hrvatskog prava.  

Rješavanje sporova je moguće pred drugim centrima za mirenje. 

Potrošačke sporove moguće je rješavati putem ODR platforme Europske komisije: "https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HR". 

XI. Izmjene i dopune

Autor aplikacije zadržava pravo naknadne izmjene i dopune ovih Općih uvjeta, o čemu će Korisnik biti obavješten objavom na internetskoj stranici https://myspine.app/uvjeti-koristenja/.

XII. Pravila o korištenju kolačića

Što su kolačići?

Kolačić je mala tekstna datoteka koju vaš preglednik pohranjuje na računalo ili mobilni uređaj pri posjetu određenom web-mjestu. S pomoću kolačića web-mjesto pamti vaše radnje i željene postavke (poput prijave, jezika, veličine fonta i drugih željenih postavki koje se odnose na prikaz) tijekom duljeg razdoblja, pa ih nije potrebno ponovno unositi pri svakom povratku na web-mjesto odnosno pri pregledavanju njegovih različitih stranica.

Na koji se način koristimo kolačićima?

Aplikacija MySpine ne prikuplja kolačiće, no isti se nalaze na web stranici https://myspine-app.com/ koja upotrebljava kolačiće i slične tehnologije za nekoliko svrha, ovisno o kontekstu ili proizvodu, uključujući:

Uz navedeno koristimo i kolačiće trećih strana za dijeljenje dodataka društvenih mreža, za prijavljene članove društvene mreže - neka naša web mjesta uključuju kolačiće društvenih mreža (Facebook, LinkedIn, Twitter), uključujući one koji korisnicima koji su prijavljeni na društvenu mrežu omogućuju dijeljenje sadržaja preko te mreže. To se događa na web stranicama koje vam omogućavaju prijavu i registraciju preko računa društvenih mreža te ukoliko dijelite sadržaj web stranice na društvenim mrežama (npr. putem „Like“ gumba). Kako upravljati kolačićima trećih strana možete saznati na njihovim web stranicama:

Marker d.o.o. ne može utjecati na obradu osobnih podataka koju provode treće strane.

Marker d.o.o. kolačiće ne koristi za drugu svrhu osim one opisane u našim Pravilima o privatnosti te ovim Pravilima.

Kolačići koji se koriste na ovoj internetskoj stranici

NAZIV VRSTA KOLAČIĆA/TRAJANJE/KOLAČIĆ PRVE STRANE ILI TREĆE STRANE KRATAK OPIS FUNKCIJE KOLAČIĆA
apptoken
 • Funkcionalni
 • 365 dana
 • Kolačić prve strane
Kolačić služi kako bi posjetitelju Internet stranice pružio zadovoljstvo kupnje koje i očekuje. Uz pomoć spomenutog kolačića korisniku se pridružuje jedinstveni broj. Primjerice, putem ovog kolačića znat ćemo koje ste podatke o dostavi zapisali kako bismo Vam mogli istu i izvršiti.
cmslog
 • Funkcionalni
 • 365 dana
 • Kolačić prve strane
Korištenjem ovog kolačića prikupljaju se podaci o lokaciji i IP adresi posjetitelja Internet stranice te nam služi za usavršavanje i poboljšanje usluga koje vam pružamo.
Cookie_warning
 • Nužni/funkcionalni
 • 180 dana
 • Kolačić prve strane
Kolačić pamti Vaš izbor kolačića te nam omogućava da pratimo kada ste dali privolu i koje kolačiće niste odabrali odnosno za koje nam niste dali privolu.
GDPR cookie
 • Nužni/funkcionalni
 • Sprema se na 730 dana (2 godine)
Sprema se kada je korisnik prihvatio GDPR.

Kako možete kontrolirati kolačiće?

Kolačiće možete kontrolirati i/ili izbrisati prema želji. Možete izbrisati sve kolačiće koji su već pohranjeni na računalu, a postavke većine preglednika omogućuju blokiranje pohrane kolačića. Ukoliko blokirate kolačiće, možda ćete pri svakom posjetu web-mjestu morati ručno prilagođivati neke željene postavke, a određene usluge i funkcije možda neće biti dostupne.

Kako obrisati kolačiće?

Trenutno postoji nekoliko web stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.

Više se možete informirati na sljedećim web stranicama:

www.allaboutcookies.org

www.youronlinechoices.com/hr

www.aboutads.info/choices

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy

Uz navedeno od velike pomoći mogu vam biti i sljedeće web stranice:

European Interactive Digital

Safari (Desktop)

Advertising

Alliance (EU)

Internet Advertising Bureau (US) Safari (Mobile)

Internet Advertising Bureau (EU) Android Browser

Google Chrome

Opera

Internet Explorer

Opera Mobile

Mozilla Firefox

Ostala pitanja

Ukoliko nas želite kontaktirati u vezi ovih Pravila ili načina na kojeg web stranica koristi vaše podatke, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

Marker d.o.o.

Vinka Međerala 4a

42 000 Varaždin

OIB: 43509185735.